Apple store button Google play button

關於我們

Tutorland HK

創辦人喺學生時代都試過用傳統中介嚟搵補習,深深感受到傳統中介喺溝通方面嘅不便,而配對要經中間人去交涉往往令到配對變得更加需時同複雜。同時間,創辦人都明白家長同學生嘅需要,茫茫人海當中要搵適合嘅導師真係好唔容易,所以寫左TUTORLAND呢個app,等大家隨時隨地都可以免費搵導師!當中有85%導師都至少喺HKDSE考獲一科5*或以上嘅成績,要搵個摘星高手補習 ——話咁易!

搵補習,要搵,就要搵最好。


家長/學生區

搵最好嘅補習導師,完全免費

搵最好嘅補習導師,完全免費

應用程式配備智能提示功能,唔會錯過任何資訊

應用程式配備智能提示功能,唔會錯過任何資訊

無須中間人,與心儀導師直接溝通

無須中間人,與心儀導師直接溝通

Tutorland家長/學生揾導師流程

導師區

全新收費模式,彈性選擇,比一般傳統中介便宜

全新收費模式,彈性選擇,比一般傳統中介便宜

應用程式配備智能提示功能,唔會錯過任何資訊

應用程式配備智能提示功能,唔會錯過任何資訊

無須中間人,與家長/學生直接溝通

無須中間人,與家長/學生直接溝通

Tutorland導師揾學生流程
家長/學生對tutorland滿意度99%

家長/學生 對Tutorland的滿意度

95%成功配對個案,導師成績達5*或5**

成功配對之導師成績 (HKDSE 科目 5* 及 5** 百分比)